« Общи прояви на дислексия

Кои и какви са общите прояви на дислексия?

Общите прояви на дислексия включват разминаване между възможностите и реалните резултати на детето, дефицит на вниманието и паметови нарушения.

Децата с дислексия са интелигентни, говорят и обясняват добре, но резултатите им в процеса на ограмотяването са ниски.Тази разлика между реалните възможности и резултатите е една от характерните черти на нарушението.

Повечето от децата с дислексия страдат и от дефицит на вниманието.Проявява се в затруднения за отделяне на главното от второстепенното, неспокойствие, неорганизираност, импулсивност. До голяма степен този проблем се дължи на това, че децата с дислексия възприемат цялостна картина на обкръжаващата ги действителност, без открояване на детайлите.Много често ниските училищни постижения се обясняват единствено с дефицит на вниманието, често интерпретиран и като лошо възпитание.

Паметовите нарушения при децата с дислексия засягат най-вече краткосрочната и работната памет, особено по отношение на зрително-пространствената информация. Това е свързано с трудностите при използването на „вътрешната реч“.