« Раждане

Раждане или ражданто е процес от физиологията на всеки жив организъм - бозайник, при който готовият и вече оформен плод трябва да излезе навън от корема на родилката!

Думата раждане се използва предимно за обозначаване на процеса на завършване на бременността при плацентните бозайници, но в по-широк смисъл тя може да се използва и за всички останали животни, при които част или цялото развитие на яйцето или плода се извършва в тялото на един от родителите. Излизането на плода от яйцето се нарича излюпване.