« Дентална медицина

Зъболекар, ортодонт или зъботехник? Как ги обединява стоматологията и каква е разликата между тези специалисти по Дентална медицина?

Още позната като зъболечение, денталната медицина е медико-биологична наука, дял от стоматологията, който изучава устройството, функциите, диагностиката, профилактиката и лечението на заболяванията на зъбите - зъболечение

Специалистите, лекуващи заболяванията на зъбите и устната кухина, се наричат лекари по дентална медицина, като преди това официално са се наричали стоматолози или още зъболекари. Абсолютно всички сертифицерани лекари по дентална медицина, които упражняват професията си легално, членуват в зъболекарски съюз!

 

Ортодонт


Ортодонтите са специалисти по дентална медицина изложени на специализирани умения, свързани с движението на зъбите и специални методи за коригиране на неравности по лицето.

Погледнато от друг ъгъл, ортодонтите са специални зъболекари, завършили допълнително резидентна двугодишна програма на ортодонтски изследвания след след дипломирането си. Ортодонтите помагат на хората, които имат проблеми с подравняването на зъбите и челюстите и са специалисти по процедури за козметична хирургия, за да коригират такива несъответствия. Ортодонта е специализиран в диагностиката и лечението на подравняването на зъбите с помощта на най-новите технологии. За неспециалист такъв лекар се занимава с проблема с изкривените зъби.  За да може да осигури коригиращи методи на лечение, ортодонтията се занимава с интензивно изследване на движението на зъбите. 

  
какво означава »