« Брекети

Малкото бижу на истински красивата усмивка!

Още познати като скоби или шини, брекетите са устройства използвани в ортодонтията, за подравняване и изправяне на зъбите, както и тяхното позициониране, с цел коригиране захапката на човек, като същевременно целят да подобрят здравето на зъбите. Те често се използват за коригиране при свръхзахапване, отворена, дълбока или кръстосана захапка, криви зъби и различни други недостатъци на зъбите и челюстта.

Днес брекетите представляват система от малки елементи, които се прикрепват за всеки зъб, чрез специално лепило. Всички елементи се свързват последователно с ортодонтска дъга. Целта на тази ортодонтска система е чрез бутане, дърпане и пристягане да се стимулира наместването и изравняването на зъбите, докато всички те заемат възможно най-правилната позиция. Най-често елементите се закрепват за външната повърхност на зъбите, но съществуват и такива, които се захващат от вътрешната страна.

Ортодонтските клиники предлагат няколко вида брекети: