« Одонтометрия

Одонтометрия е наука от денталната медицина, занимаваща се с измерването и изследването на зъбите. 

Одонтометрията се използва в биологична антропология и биоархеология. Обосновката за използване на одонтометрия е подобна на тази на изследването на съзъбие, структурата и разположението на зъбите. Има редица характеристики, които могат да се наблюдават в човешките зъби чрез използването на одонтометрия.

Дължината и ширината на зъбите се измерват отпред назад и отстрани настрани с помощта на шублери. Тези измервания могат да се направят директно от скелетен материал или чрез зъбни отливки на живи хора. Измерванията, които се отчитат най-често, са максималната дължина на короната и максималната широчина на короната, и цялата тази наука се нарича Одонтометрия.