« Зъботехника-зъботехник

Медицинската специалност, придобивана след тригодишно обучение в Медицински колеж с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ се нарича зъботехника.

Професионалното направление на специалността „Зъботехника“ от 1997 г. е „дентална медицина“, а след 2005 г. е „здравни грижи“. Специалистът зъботехник е част от екип ръководен от денталени лекари. Зъботехникът изработва зъбопротезни конструкции, ортодонтски апарати и ортопедични шини. Зъботехникът активно участва при възстановяване на дефекти в зъбните редици.


ортодонт

Ортодонт, зъболекар или зъботехник? Избор между модерните технологии брекети Деймън и системата алайнери Invisalign. ортодонт - професионалист Ортодонт, зъболекар или зъботехник?
Избор между модерните технологии брекети Деймън и системата алайнери Invisalign.
ортодонт - професионалист  ортодонт  www.orthosmilebg.com какво означава »  

ортодонтски апарати Най-определящата черта на човек е усмивката му! Избор между модерните технологии брекети Деймън и системата алайнери Invisalign. Професионални ортодонтски апарати за красива усмивка