« Зъботехника-зъботехник

Медицинската специалност, придобивана след тригодишно обучение в Медицински колеж с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ се нарича зъботехника.

Професионалното направление на специалността „Зъботехника“ от 1997 г. е „дентална медицина“, а след 2005 г. е „здравни грижи“. Специалистът зъботехник е част от екип ръководен от денталени лекари. Зъботехникът изработва зъбопротезни конструкции, ортодонтски апарати и ортопедични шини. Зъботехникът активно участва при възстановяване на дефекти в зъбните редици.