« Зъби

Зъби и зъби..

Млечни или постоянни и всичко, което трябва да знаем за зъбите?

Общото наименование зъби или познато от денталната медицина съзъбие е система от морфологично и функционално специализирани органи - зъбите. Зъбите на горната челюст образуват горната зъбна дъга - arcus dentalis superior, която има форма на полуелипса, докато долната зъбна дъга - arcus dentalis inferior, има параболична форма. Следователно двете дъги не си съвпадат, а освен това горната е малко по-широка. Ето защо при затваряне на устата горните зъби обхващат долните. При това положение лингвалните възвишения на горните кътници и предкътници попадат в улея между лингвалните и букалните възвишения на долните едноименни зъби, а горните резци покриват част от лабиалната повърхност на долните.