« Постоянни зъби

Усмивка 32 зъба!

Устната кухина на израсналия индивид е съставена от 32 зъба, известни като постоянни зъби. Постоянните зъби са разпределени поравно в две зъбни редици - горна зъбна редица и долна зъбна редица, а зъбите във всяка редица се разполагат в две симетрични половини от по 8 зъба, при което оста на симетрия се разполага в срединната равнина. Всеки от посочените 8 зъба се характеризира с определени анатомични особености, които отразяват продължителния филогенетичен процес на специализация на зъбите в зависимост от приеманата в устната кухина храна. В анатомично и функционално отношение зъбите на израсналия индивид се делят на четири основни групи:

режещи зъби, резци - (8 броя);
кучешки зъби - (4 броя);
предкътници (малки кътници) -(8 броя);
кътници (големи кътници) -(12 броя).