« Млечни зъби

Първият набор от зъби в развитието от растежа на хората и други бозайници се наричат млечни зъби, познати още като временни зъби или първични зъби. Млечните зъби се развиват по време на ембрионален етап и израстват (т.е. млечните зъби стават видими в устата) по време на кърмаческа възраст. Млечните зъби обикновено падат и се заменят с постоянни зъби, но при липса на постоянни заместители, млечните зъби могат да останат функционални зъби в продължение на много години.

Как да сме сигурни, че са здрави млечните зъби?


какво означава »