« В какъв ред изникват млечните зъби?

Има ли строго опредерлен ред в изникването на млечните зъби?

По учебник първо поникват предните зъби (централните резци), но понякога има разминаване в показания ред, което не никакъв повод за притеснение.

Съществуват 5 различни типа зъби, които се развиват през първите три години на детето, а редът, по който поникват са:

(1) централни резци (предни зъби),

(2) странични резци (между предните резци и кучешките),

(3) Първи кътници,

(4) Кучешки зъби и

(5) Втори кътници.