« Кога поникват млечните зъби?

До третата си година, детето има вече 20 млечни зъба!

Част от естественото развитие при децата е и поникването на млечни зъби. До 3-тата си година детето има 20 млечни зъба, които се временни. По-голямата част от  млечните зъби израстват през първите две години. В общия случай, млечни зъби се появяват в определен ред, но той не е абсолютно задължителен. Възможно е бебешките зъби да не се появят в правилния ред или пък да се развият значително по-късно и когато вече сте усведомени за какво да следите при израстването на млечните зъби, ще се чувствате сигурни. Винаги можете да се обръщате към вашия педиатър или детски зъболекар, ако имате някакви въпроси или притеснения.