« Ластици за брекети

Ластици за брекети или още ортодонтски ластици са:

Малки ластици, различни по размер и дебелина, служещи за коригиране на захапката при някои ортодонтски проблеми, и за насочено придвижване на зъбите по време на лечението с брекети. Ластиците за брекети се използват в оттделни етапи от лечението, които ортодонтът предварително определя. 

Пациентът сам си поставя ластиците за брекети, на подходящи кукички, които са част от самите брекети и трябва да ги сменя на 12 часа, като някои ластици за брекети е препорчително да се носят по-време на хранене, други задължително се свалят, а трети се носят само нощно време. 

При миене на зъбите, ластиците за брекети задължително са свалят, след което отново се поставят на същите места!

Ако вече носите ластици за брекети, трябва да бъдете много дисциплинирани, защото крайният резултат зависи повече от самите вас и ластиците за брекети, отколкото от вашият ортодонт!