« Кога се използват ластици за брекети?

Ластици за брекети или ортодонтските ластици се използват при лечение с брекети на:

  1. Дистална захапка - При този ортодонтски пробрем, долната челюст е изостанала и с помоща на ластиците за брекети се премества в желязна позиция спрямо горната челюст.
  2. Медиална или обратна захапка - При този ортодонтски проблем, най-често долната челюст е преразвита и долните предни зъби захапват пред горните предни зъби. С ластиците за брекети се цели коригиране на съотношенията между двете челюсти.
  3. Отворена захапка - При този тип ортодонтски проблем, най-често има голямо разстояние между предните горни и долни зъби и контакт при задните зъби. С ластиците за брекети, се цели придвижване на предните зъби до осъществяване на контакт помежду им.