« Предпазна или още защитна маска

Предпазна или така наречената още защитна Ковид - COVID маска е лично предпазно средство, ограничаващо преноса на бактерий, бацили и зарази. Предпазните-защитни маски според вида си имат различна степен на защита и предпазване!

Кои маски предпазват най-добре от Ковид - COVID и кои не?


Вижте: