« Класификация на строителството

Класификация на строителството, Строителство класификация.. Проектиране, поддръжка, строеж!

Жилищно строителство


Строи жилищни сгради. Тук влизат всички видове сгради без значение на тяхната височина или площ.

 
 Какво е сухо строителство? Иновации в сухото строителство от Дедал 95 какво означава » сухо строителство www.dedal95.com  

 
какво означава »

Промишлено строителство


Проектира, поддържа, строи сгради за експлоатация в промишления отрасъл.

 
 Какво е сухо строителство? Иновации в сухото строителство от Дедал 95 какво означава » сухо строителство www.dedal95.com  

 
какво означава »

Мелиоративно строителство


Строи, проектира, поддържа напоителни системи свързани със селското стопанство.

 
 Какво е сухо строителство? Иновации в сухото строителство от Дедал 95 какво означава » сухо строителство www.dedal95.com  

 
какво означава »

Транспортно строителство


Проектира, строи и поддържа транспортната инфраструктура.

 
 Какво е сухо строителство? Иновации в сухото строителство от Дедал 95 какво означава » сухо строителство www.dedal95.com  

 
какво означава »

Екологично строителство


Проектира, поддържа и строи в хармония с природата.

 
 Какво е сухо строителство? Иновации в сухото строителство от Дедал 95 какво означава » сухо строителство www.dedal95.com  

 
какво означава »

Устойчиво строителство


Проектира, поддържа и строи оптимизирайки ресурсите.

 
 Какво е сухо строителство? Иновации в сухото строителство от Дедал 95 какво означава » сухо строителство www.dedal95.com  

 
какво означава »

Био-климатично строителство


Проектира, поддържа, строи спрямо географските условия.

 
 Какво е сухо строителство? Иновации в сухото строителство от Дедал 95 какво означава » сухо строителство www.dedal95.com  

 
какво означава »

Земно строителство


Земно строителство е вид строителна техника, при която се използват естествени строителни материали.

 
 Какво е сухо строителство? Иновации в сухото строителство от Дедал 95 какво означава » сухо строителство www.dedal95.com  

 
какво означава »

фирма за ремонти на покриви

Дедал 1995 е с над 25 години опит в строителството! Професионални ремонти на покриви - къща, жилищен блок или промишлена сграда. От кухнята до банята! Дедал 1995 е с над 25 години опит в строителството!
Професионални ремонти на покриви - къща, жилищен блок или промишлена сграда.
От кухнята до банята!  фирма за ремонти на покриви  www.dedal95.com какво означава »  


ремонти на къща

Дедал 1995 - над 25 години опит в строителството! От кухнята до банята, през покрива до пода Дедал 1995 - над 25 години опит в строителството!
От кухнята до банята, през покрива до пода  ремонти на къща  www.dedal95.com какво означава »  


строителство фирма София

Грижата за вашият дом, я поемаме ние! Фирма за строителство в София и региона-Дедал 1995 - над 25 години опит в строителството! Грижата за вашият дом, я поемаме ние!
Фирма за строителство в София и региона-Дедал 1995 - над 25 години опит в строителството!  строителство фирма София  www.dedal95.com какво означава »