« Класификация на строителството

Класификация на строителството, Строителство класификация.. Проектиране, поддръжка, строеж!

Жилищно строителство


Строи жилищни сгради. Тук влизат всички видове сгради без значение на тяхната височина или площ.

 
 Как сухото строителство едновременно решава проблема със звуко и топлоизолацията? какво означава » сухо строителство www.dedal95.com  

 
какво означава »

Промишлено строителство


Проектира, поддържа, строи сгради за експлоатация в промишления отрасъл.

 
 Как сухото строителство едновременно решава проблема със звуко и топлоизолацията? какво означава » сухо строителство www.dedal95.com  

 
какво означава »

Мелиоративно строителство


Строи, проектира, поддържа напоителни системи свързани със селското стопанство.

 
 Как сухото строителство едновременно решава проблема със звуко и топлоизолацията? какво означава » сухо строителство www.dedal95.com  

 
какво означава »

Транспортно строителство


Проектира, строи и поддържа транспортната инфраструктура.

 
 Как сухото строителство едновременно решава проблема със звуко и топлоизолацията? какво означава » сухо строителство www.dedal95.com  

 
какво означава »

Екологично строителство


Проектира, поддържа и строи в хармония с природата.

 
 Как сухото строителство едновременно решава проблема със звуко и топлоизолацията? какво означава » сухо строителство www.dedal95.com  

 
какво означава »

Устойчиво строителство


Проектира, поддържа и строи оптимизирайки ресурсите.

 
 Как сухото строителство едновременно решава проблема със звуко и топлоизолацията? какво означава » сухо строителство www.dedal95.com  

 
какво означава »

Био-климатично строителство


Проектира, поддържа, строи спрямо географските условия.

 
 Как сухото строителство едновременно решава проблема със звуко и топлоизолацията? какво означава » сухо строителство www.dedal95.com  

 
какво означава »

Земно строителство


Земно строителство е вид строителна техника, при която се използват естествени строителни материали.

 
 Как сухото строителство едновременно решава проблема със звуко и топлоизолацията? какво означава » сухо строителство www.dedal95.com  

 
какво означава »

фирма за ремонти на покриви

Дедал 1995 е с над 25 години опит в строителството! Строителна фирма за професионални ремонти на покриви - къща, жилищен блок или промишлена сграда. Дедал 1995 е с над 25 години опит в строителството!
Строителна фирма за професионални ремонти на покриви - къща, жилищен блок или промишлена сграда.  фирма за ремонти на покриви  www.dedal95.com какво означава »  


ремонти на къща

Дедал 1995 - над 25 години опит в строителството! От А-я в строителството и ремонтите Дедал 1995 - над 25 години опит в строителството!
От А-я в строителството  и ремонтите  ремонти на къща  www.dedal95.com какво означава »  


строителство фирма София

Дедал 1995 - над 25 години опит в строителството! Дедал 1995 - над 25 години опит в строителството!  строителство фирма София  www.dedal95.com какво означава »