« Мелиоративно строителство

Строи, проектира, поддържа напоителни системи свързани със селското стопанство.