« Жилищно строителство

Строи жилищни сгради. Тук влизат всички видове сгради без значение на тяхната височина или площ.