« Промишлено строителство

Проектира, поддържа, строи сгради за експлоатация в промишления отрасъл.