« Видове строителство

Видове строителство, или Кои и какви са видовете строителство?

Архитектурно строителство


Строи обекти над и по земята за жилищни, обществени, трудови нужди, както и за нуждите на обитаване и отдих и др.

 
 Как сухото строителство едновременно решава проблема със звуко и топлоизолацията? какво означава » сухо строителство www.dedal95.com  

 
какво означава »

Транспортно строителство


Железопътни линии, пътища, мостове, тунели, траспортни съоръжения, водостоци, жп гари, пристанища, летища, въжени линии, тръбопроводи и др.

 
 Как сухото строителство едновременно решава проблема със звуко и топлоизолацията? какво означава » сухо строителство www.dedal95.com  

 
какво означава »

фирма за ремонти на покриви

Дедал 1995 е с над 25 години опит в строителството! Строителна фирма за професионални ремонти на покриви - къща, жилищен блок или промишлена сграда. Дедал 1995 е с над 25 години опит в строителството!
Строителна фирма за професионални ремонти на покриви - къща, жилищен блок или промишлена сграда.  фирма за ремонти на покриви  www.dedal95.com какво означава »  


ремонти на къща

Дедал 1995 - над 25 години опит в строителството! От А-я в строителството и ремонтите Дедал 1995 - над 25 години опит в строителството!
От А-я в строителството  и ремонтите  ремонти на къща  www.dedal95.com какво означава »  


строителство фирма София

Дедал 1995 - над 25 години опит в строителството! Дедал 1995 - над 25 години опит в строителството!  строителство фирма София  www.dedal95.com какво означава »