« Хидростроителство

Хидротехническото строителство е наука за проектирането, строителството и експлоатацията на всички видове конструкции и съоръжения свързани с пътя на водата от извора до крайния потребител във всичките и форми – вода, енергия.