« Архитектурно строителство

Строи обекти над и по земята за жилищни, обществени, трудови нужди, както и за нуждите на обитаване и отдих и др.

Жилищно строителство и Сградостроителството e също част от архитектурното строителство.


поликарбонат 10мм

Удобното строителство! Поликарбонатни плоскости с дебелина 10мм.  какво означава » www.aris-bg.com