« Какво е строителство?

Строителството е производствена дейност, при която от първични и полуобработени материали или готови изделия, с помощта на работна сила и машини, се изграждат строителни обекти: сгради и други строителни съоръжения.

Чрез строителството се създават и обновяват основни фондове на други отрасли на стопанството, като се строят заводи, електроцентрали, производствени и жилищни сгради, напоителни съоръжения и др.


поликарбонат

Изработка, монтаж, строителство и поддръжка на поликарбонат, поликарбонатни панели и плоскости от www.aris-bg.com. Изработка, монтаж, строителство и поддръжка на поликарбонат, поликарбонатни панели и плоскости от www.aris-bg.com.  поликарбонат  www.aris-bg.com какво означава »