« Навигация

Установянето на положението на движещ се обект спрямо дадена координатна система се нарича навигация.

Навигацията е едновременно науката и техниката.

Навигацията може да се използва и за изчисляване на пътя, който трябва да се измине, за да се достигне друга точка с известни координати. В миналото навигацията се е извършвала основно с компас, уреди за измерване на ъгъла спрямо някоя определна звезда, морски или сухоземни карти. Днес за целта се използват геостационарни спътници.

Навигационната дейност трябва да осигури безопасен маршрут, достатъчна бързина на пътуването, а понякога и други предпочитани показатели.

Лицето, което я осъществява, се нарича навигатор или щурман.

Думата-термина навигация произлиза (от лат. navigato) и е наука и практическа дейност за управление на подвижни обекти, която решава следните задачи: