« Какви и кои задачи решава навигацията?

Задачите които решава навигацията са:

- определяне на мястото на обекта относно околната обстановка

- избор на движението (посоката, скоростта, маршрута) към желано крайно място.