« Видове навигация

Съществуват различни видове навигация, разпределяща се според:

Навигация според обслужвания обект - морска, авиационна, космическа, автомобилна

Навигация според метода на работа - лоцманска и щурманска

Навигация според използваните средства - визуална, радионавигация, радарна, инерциална, спътникова и астронавигация.