« Видове навигация според използваните средства

Кои и какви са видовете навигация според използваните средства?

Според използваните средства видовете навигация биват следните 6 вида - визуална, радионавигация, радарна, инерциална, спътникова и астронавигация.