« Видове навигация според обслужвания обект

Кои и какви са видовете навигация според според обслужвания обект?

Според обслужваният обект, видовете навигация биват 4-ри - морска, авиационна, космическа, автомобилна

1. Морската навигация - (от лат. navigato) е наука и практическа дейност за управление на кораба, която решава следните задачи: - определяне на мястото на кораба относно околната обстановка - избор на движението (посоката, скоростта, маршрута) към желано крайно място.

Навигацията трябва да осигури безопасен маршрут, достатъчна бързина на плаването, а понякога и други предпочитани показатели, а лицето, което я осъществява на кораба, се нарича навигатор или щурман.

2. Авиационната навигация - или още въздушна навигация, в тесен смисъл, имат две взаимосвързани значения:

Определен процес или дейност на хора, протичащи в действителност за постигане на определена цел; Въздушна навигация - контрол на траекторията на самолета, осъществяван от екипажа по време на полет... Процесът на аеронавигация включва решаването на три основни задачи: формиране (избор) на дадена траектория; определяне на местоположението на самолета в космоса и параметрите на неговото движение; формиране на навигационно решение (контролни действия за привеждане на самолета към дадена траектория); наука или академична дисциплина, която изучава тази дейност. Въздушната навигация като наука и академична дисциплина. Въздушната навигация е приложна наука за точно, надеждно и безопасно управление на въздухоплавателни средства от една точка до друга, за методите на използване на технически навигационни средства.

3. Космическа навигация - е навигационната система, проследяваща траекторията и пътят на изпратените в космоса ракети, сателити, спътници... Космическата навигация е в постоянен процес на разработка и усъвършенстване, спазваща най-новите и модерни технологии.

4. Автомобилна навигация -  е устройство с електронна карта памет, която решава навигационните проблеми. Съвременният GPS навигатор има „жична“ карта на една или няколко държави, която не само помага да се намери необходимото местоположение, но и показва целия път, като посочва препятствия и пътни знаци. Основното удобство е, че навигацията на автомобила не се нуждае от интернет, за да работи.