« Изкуствен интелект (AI)

Изкуственият интелект- ИИ (artificial intelligence, AI) е резултатът от човешка потребност да бъдат автоматизирани интелектуални действия, за да се опростят задачи по проучване, анализ, вземане на решения, производство и други цели.

Изкуственият интелект притежава способността да взема решения базирани на способността да анализира обкръжаващата среда. Уикипедиа