« Bard AI

BARD е голям езиков модел (LLM), разработен от Google AI и обучен на огромен набор от данни от текст и код и може да генерира текст, да превежда езици, да пише различни видове творческо съдържание и да отговаря на вашите въпроси по информативен начин.

Подобно на ChatGPT и BARD е голям езиков модел (LLM), обучен на огромен набор от данни от текст и код, който може да генерира текст, да превежда езици, да пише творческо съдържание, да отговаря на вашите въпроси

За разлика от ChatGPT, който е  генеративен предварително обучен трансформаторен модел, BARD използва огромната база  актуална информационна база на Google и се третира като фактологичен езиков модел. Това означава, че ChatGPT е по-добър в генерирането на творческо съдържание, като стихотворения, код, скриптове, музикални парчета, имейл, писма и т.н., докато BARD следва да бъде по-добър в предоставянето на обобщения по фактически теми.

BARD има претенцията, че е обучаван нба база реалните въпроси, задавани в Google Търсене. Това означава, че трябва да е по-добър в разбирането и отговарянето на ваш въпрос по информативен начин, базиран на конкретни факти. 

Източник: bard.google.com