« Котел

Котела, като част от централна отоплителна и охлаждаща система, гори гориво и го разпределя в цялата къща. Всички котли се състоят от четири основни компонента:

1) горелки, които доставят и изгарят гориво

2) топлообменници

3) вентилатор

4) димоотвод, който действа като изпускателен газ за газообразни странични продукти. 

В зависимост от вашата ситуация, регион и нужди, можете да избирате от отоплителни системи - котли, работещи на газ или масло като гориво, или хибридна опакована система, която може да използва и двата вида гориво.