« Баркод и QR код

Баркод и QR код

Баркодът е графично изображение, чрез което се кодира цифрова стойност за идентификация на продукт. QR кода е ново поколение баркод, чрез който се кодира текст. 

Кодирането на текстова информация чрез QR кодове позволява пренасянето на URL адреси на сайтове, контакти, инструкции и други данни чрез изображение. 

Изображението на QR Код е

черни модули подредени по специален начин върху бял шаблон. 

Важно при 

отпечатването на QR код 

е да се спазва принципа изображението да бъде изцяло черно-бяло без сиви области и градиенти. 

Генерирането на баркодове става чрез програми или приложения наричани 

QR код генератори 

QR код генераторите се вграждат като допълнителна функционалност или разширения в програмите за текстообработка, графични програми, складов софтуер и други. 

За свободно ползване са достъпни и множество 

онлайн QR код генератори. 

 

Динамичен QR код


Променлив QR код е вид QR (Quick Response) код, който съдържа информация, която може да се променя динамично. За разлика от статичния QR код, който съдържа фиксирана информация, която никога не се променя, променлив QR код може да се актуализира, за да отразява различна информация или действия в различни моменти.

Променливите или динамични QR кодове се използват често в ситуации, където съдържанието, което те представляват, трябва да се актуализира редовно. Ето няколко примера, как променливите QR кодове могат да се използват:

1. Маркетинг и Реклама: Бизнесите могат да използват променливи QR кодове в своите маркетингови материали, като плакати, флаери или опаковки на продукти, за да насочват клиентите към различни промоции, уебсайтове или информация за продуктите в зависимост от текущата кампания или сезон. 

Ако QR Кода е отпечатан на хартия, уебсайта може да променя съдържанието си спрямо текущата промоция или спрямо сезона например. В този случай QR кода е статичен, динамичен е адреса към който препраща QR кода. 

2. Билети за Събития: QR кодовете в билетите за събития могат да бъдат променливи, за да се гарантира, че само един човек има достъп с всяка билетка. QR кодът може да бъде генериран с уникален идентификатор за всеки притежател на билет и след това да се проверява при входа на събитието.

3. Безконтактни Плащания: QR кодовете често се използват за мобилни плащания. Променлив QR код може да съдържа сумата за плащане и информация за получателя, позволявайки на клиентите да правят плащания, като сканират кода с мобилните си телефони.

4. Реално Време на Информация: Променливи QR кодове могат да бъдат използвани, за да предоставят информация в реално време. Например QR код в музейна експозиция може да връзва към уеб страница с най-актуална информация за експоната, включително всички обновления или промени.

5. Инвентар и Следене: Бизнесите могат да използват променливи QR кодове, за да следят инвентара и управляват информацията за продуктите. По мярка като продуктите се добавят, премахват или актуализират, QR кодовете могат да се модифицират, за да отразяват текущото състояние на всеки артикул.

За да създадете променливи QR кодове, ви е необходима система или софтуер, който може да генерира QR кодове в реално време по текущите данни или параметри, които зададете. Тези параметри може да са различни url адреси на които да препраща или параметри, които да съдържа с цел обаботка на събитието от приемащата платформа. 

Динамичните QR кодове следва да се генерират и сканират на електронно устройство- таблет, смартфон или монитор на компютър от мобилнои приоложение или уеб сайт. Това ви позволява да актуализирате съдържанието на QR кода без да променяте самият код.

Гъвкавостта на променливите QR кодове ги прави ценен инструмент за бизнеси и организации, които търсят динамична и актуална информация за своите клиенти или потребители.

Ако желаете да отпечатите QR кодове на хартия, те ще са са статични. В тези случай могат да препращат на дефиниран от Вас адрес, който да предприема различни действия спрямо наличните постъпили от мрежата информация- например дата, час, IP адрес, локация на клиента.