« Баркод и QR код

Баркод и QR код

Баркодът е графично изображение, чрез което се кодира цифрова стойност за идентификация на продукт. QR кода е ново поколение баркод, чрез който се кодира текст. 

Кодирането на текстова информация чрез QR кодове позволява пренасянето на URL адреси на сайтове, контакти, инструкции и други данни чрез изображение. 

Изображението на QR Код е

черни модули подредени по специален начин върху бял шаблон. 

Важно при 

отпечатването на QR код 

е да се спазва принципа изображението да бъде изцяло черно-бяло без сиви области и градиенти. 

Генерирането на баркодове става чрез програми или приложения наричани 

QR код генератори 

QR код генераторите се вграждат като допълнителна функционалност или разширения в програмите за текстообработка, графични програми, складов софтуер и други. 

За свободно ползване са достъпни и множество 

онлайн QR код генератори.