« Модели и разновидности календари

Кои и какви са моделите и разновидностите на календари днес?