« Видове календари

Най-често използваните календари са лунни, слънчеви, лунно-слънчеви, планетарни и условни.

Лунните календари се ръководят от движението на луната (лунните фази) (например Ислямският календар).

Слънчевите календари се базират на субективното възприемане на сезонните промени, пораждани от движението на Слънцето (например Иранският календар).

Лунно-слънчевите календари се ръководят от движението на Луната и на Слънцето (например Еврейският календар);

Планетарен календар е фиксиран период от време, базиран на броя на видимите небесни обекти (например седмицата);

Условните календари не се ръководят нито от Луната, нито от Слънцето (например Юлианският ден, използван от астрономите).

Съществуват календари, които се ръководят от движението на Венера (например някои от древните египетски календари). Това е типично основно при цивилизациите в близост до екватора.