« Какво е шатра?

Подслон, убежище

Шатра е хижа, колиба, палатка, къщурка, в зависимост и според неното предназначение и използване. Шатрата преставлява временен подслон, необходим при полеви условия, който е лесен за пренасяне и монтиране. Използва се при различни външни мероприятия, свързани с туризъм, алпинизъм, излет в планината, къмпинг, лов и риболов, научни експедиции, аварийни ситуации, фестивали и събития на открито, а също и за нуждите на армията. Шатрите предпазват от слънце, дъжд, роса, понякога и от вятър – в зависимост от модела. Могат да служат както за развлекателни, така и за търговски цели.