« Хидропоника

Хидропоника

Хидропоника! Какво е хидропоника? Хидрпонониката представлява позната от древността техника за отглеждане на растения без почва. 

Най-важни при хидропонните системи са нивата на киселинност (pH) и електропроводимост (EC). Добрите познания и контрола над тези променливи са съществен фактор за успешно отглеждане на растения в хидропонни системи и други растителни среди. pH е мерна единица, показваща киселинност или алкалност на воден разтвор. Ако водния разтвор има ниво на киселинност (pH) от 0 до 6.9, значи е киселинен. Ако водния разтвор има ниво на киселинност (pH) от 7.1 до 14, значи е алкален. Чистата и дейонизираната вода е неутрална със стойност на киселинност 7.0. Идеалното ниво на pH за повечето хидропонни системи за отглеждане на растения е между 5.8 и 6.2. Изключение прави отглеждането в Rockwool среда, която предпочита малко по ниско ниво на киселинност, 5.5.

Защо е важно нивото на PH при хидропониката?

Ако нивото на pH на разтвора не е правилно, тогава растението няма да има възможността да абсорбира някои от най-важните
хранителни елементи, нужни за правилното развитие. Всяко растение има своите изисквания за киселинност на хранителния
разтвор, който ще произведе здрав и пълноценен растеж и развитие. Нивото варира при всички растения. Повечето растения
предпочитат леко кисела растителна среда (от 5.7 до 6.3), макар че биха оцелели и в среда със стойности 5-7. 

Растенията отглеждани в киселинна среда могат да покажат различни симптоми, като токсичност от алуминий (Al), водород (H) и/или
магнезий (Mn), също така и недостиг на калций (Ca) и магнезий (Mg).

Обратно, в алкална среда,високата наличност на молибден (Mo) и макронутриенти (с изключение на фосфор) и ниски нива на фосфор (Р), желязо (Fe), магнезий (Mn), цинк (Zn), мед (Cu) и кобалт (Co), могат да засегнат неблагоприятно растежа на растението.

 

2 вида са най-разпространените хидропонни системи: 

Пасивна хидропоника


Пасивните хидропонни системи представляват отглеждане в контейнери или саксии запълнени с растителна среда, като почва, кокос, перлит, вермикулит, Rockwool Cubes или Rockwool тухли за ръчно напояване.Обикновено за този тип отглеждане се препоръчва използването на един голям контейнер с хранителен разтвор. Контейнер с капацитет 200 литра е идеалното решение. Веднъж постигната стабилността (електропроводимост) на разтвора, нивата на pH могат да бъдат проверени и настроени до идеалните нива от 5.8 до 6.2. Препоръчва се да си запишете точното количество от добавените регулатори за повишаване (pH UP) и понижаване (pH DOWN) на нивата на киселинност. Така в бъдеще можете да използвате точно толкова количество като рутинна доза всеки път когато приготвяте контейнера с хранителен разтвор. Нивата на киселинност ще останат постоянни с всяка нова партида. В противен случай, проверките на pH са задължителни от време на време. Най-добре е да използвате дигитален pH метър, например BlueLab pH pen. Хранителния разтвор в контейнера ще остане стабилен и ще бъде достъпен за растенията винаги, когато имат нужда от него.

  

Активна хидропоника


Активните хидропонни системи са тези, в които хранителните вещества се доставят на растението чрез напоителни системи. Тези системи включват NFT системи, Flood & Drain, Аеропонни системи и DWC системи. В повечето от тези системи хранителните разтвори рециркулират през корените през определен период от време.
В активните системи нивата на pH трябва да бъдат проверявани и реголирани редовно. В повечето от системите се добавя прясна вода, за да запълни липсата от използвания от растенията хранителен разтвор. Добавената вода обикновено е с по-високо ниво на киселинност от хранителния разтвор, следователно трябва да се коригира с регулатор на киселинноста. Това се постига с добавянето на малки дози pH DOWN. Проверката може да се извършва с pH китове, но тъй като тази процедура се извършва често се препоръчва използването на дигитален уред за измерване на pH.