« Какво е пергола?

Пергола - навес, пристройка, градински елемент, проста конструкция или арка с рамка, покрита с катерливи или пълзящи растения. Състои се само от

странични колони и напречни греди и, за разлика от беседката, няма стени или покрив. Може да бъде свободностояща, прилепена към някаква сграда като пристройка, или дори да покрива алея.