« ChatGPT

ChatGPT е интелигентен чатбот, разработен от OpenAI и стартиран през ноември 2022 г. Той се базира на GPT-3, мощния езиков модел на OpenAI, и е настроен с използването на контролирани и обучение с усилване техники.

Този многофункционален чатбот има спосността да симулира човешки събеседник, но също така може и да извършва редица други задачи. Той може да поправя грешки в компютърни програми, да създава музика, театрални пиеси, разкази и ученически есета. Също така, може да отговаря на тестови въпроси, понякога дори надминавайки средната човешка способност. Освен това, ChatGPT може да съчинява поезия и текстове на песни, да симулира цяла чат стая, да играе игри като морски шах и дори да се представя като банкомат.

В сравнение с предшественика си, InstructGPT, ChatGPT се стреми да намали вредните и заблуждаващи отговори. Например, докато InstructGPT може да приеме за вярна предпоставката, че Христофор Колумб пристигна в САЩ през 2015 г., ChatGPT би разпознал подвеждащия характер на въпроса и би предложил хипотетичен отговор, основан на исторически факти и съвременни събития.

Интересното при ChatGPT е, че той запомня предишните въпроси в рамките на текущия разговор, което предоставя възможност за използване като персонализиран събеседник при решаване на конкретни задачи. 

Адресът за достъп до ChatGPT е наличен на уебсайта на OpenAI:

chat.openai.com