« Какво е TLD и SLD

(TLD - Top-Level Domain) и домейн от второ ниво (SLD - Second-Level Domain) е следната:

 1. Домейн от първо ниво (TLD):

  • Този вид домейн е най-горният и най-общ в иерархията на домейните.
  • Примери за TLD включват популярни екстензии като ".com", ".org", ".net", ".gov", ".edu" и много други.
  • Те се използват за идентификация на различни категории или типове уебсайтов и обикновено не могат да бъдат регистрирани директно от обикновени потребители. Вместо това, те се регистрират от организации или органи, които управляват тези TLD, като например ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).
 2. Домейн от второ ниво (SLD):

  • Този вид домейн се намира под TLD и представлява конкретното име или идентификатор на уебсайта.
  • Примери за SLD включват имена като "example" в "example.com" или "wikipedia" в "wikipedia.org".
  • SLD-тата са регистрируеми от обикновени потребители или организации и се използват за индивидуални уебсайтове, бизнес проекти или други цели.

Така чрез комбинирането на домейни от първо и второ ниво, създаваме уникални уеб адреси, които ни позволяват да намираме и достъпваме уебсайтове в световната мрежа.