« Еx all inc

Еx all inc означава разширено изхранване или разширен ол инклузив