« Отрицателен резус фактор и бременност

Резус-факторът (Rh) е антиген на повърхността на еритроцитите (червените кръвни клетки). Около 85 % от хоратa са резус-положителни, а останалите 15 % нямат този антиген и са резус-отрицателни. Rh-положителните хора могат да бъдат хомозиготни (от двамата родители имат по един D-антиген) и хетерозиготни (само от единия родител са онаследили D-антиген).

Има четири кръвни групи: A, B, AB и 0 (нулева), в зависимост от наличието на различни специфични протеини по повърхността на еритроцитите. Резус-факторът се състои от шест антигена, които се комбинират по различен начин. Най-голямо значение има D-антигенът. Хората, които са Rh-отрицателни, нямат в серума си антитяло, което да аглутинира антигена. Ако се прелее еднократно Rh-положителна кръв на Rh-отрицателен пациент, това няма да е опасно за приемателя.

След като разберете, че сте бременна, ако не знаете Вашата кръвна група и резус фактор, ще Ви бъде назначен от Вашия акушер-гинеколог тест за определяне на кръвната група и Rh фактора. Вашият Rh-фактор е от голямо значение за здравословното състояние и евентуално развитие на жълтеница след раждането на бъдещо Ви бебе. Затова е от значение да си знаете Rh-фактора още в самото начало на бременността.

Rh изоимунизация може да възникне при Rh отрицателна бременна майка и Rh положителен плод. Сензибилизацията настъпва при предшестваща бременност с резус положителен плод, завършила с раждане или аборт след 12-та гестационна седмица, както и при преливане на Rh положителна кръв. Всяка следваща бременност представлява рисков фактор, както за плода, така и за майката.

 

Може ли да възникне Rh-несъвместимост при първа бременност?


Rh-несъвместимостта обичайно не е проблем при първа бременност на майката. По време на всяка бременност на жената определено количество кръв от плода може да навлезе в кръвообращението на майката. Смесване на кръвта на бебето и майката може да настъпи по време на бременността или раждането. Обичайното количество кръв, което преминава в кръвообращението на майката от плода, е под 0.1 мл при повечето бременности, но бременната може да се сенсибилизира от малки, недоловими количества кръв - около 0.1 мл. Преминаване на кръв от плода към майката може да настъпи при бременности, усложнени с абрупцио на плацентата, токсикоза на бременността, при спонтанен аборт, както и терапевтичен аборт след 12-та гестационна седмица, а също и при секцио цезареа, при ектопична бременност, провеждане на амниоцентеза, кордоцентеза или хорионна биопсия. Rh-несъвместимост може да възникне при първа бременност, ако преди това на Rh-отрицателна жена е била прилята Rh-положителна кръв и тя е бременна с резус положителен плод.

  
какво означава »

Каква е клиничната картина на хемолитичната болест на новороденото?


Хемолитичната болест на новороденото поради Rh-несъвместимост между майката и плода се дължи на преминаването на еритроцити от плода в майчиното кръвообращение по време на бременността или раждането. Те съдържат чужд антиген за майката, който предизвиква формиране на антитела в организма й. В началото се образуват антителата от клас IgM, които не преминават през плацентата. След това започва производството и на IgG антитела (майчини анти-D антитела), които могат да преминават трансплацентарната бариера в кръвообращението на плода и да атакуват Д-антигените на феталните еритроцити, предизвиквайки разрушаването им. Покритите с антитела еритроцити се разрушават от ензимите, освободени от макрофагите и лимфоцитите. При следващ контакт с Rh (+) еритроцити имунният отговор е по-бурен и бързо нарастват антителата от клас IgG. Вторичен имунен отговор може да се активира от много малко количество Rh (+) еритроцити.

  
какво означава »