« Кога настъпва най-често сенсибилизация на организма?

Най-често сенсибилизирането на организма на майката към Rh-антигена става по време на раждането на бебето, както по естествен път, така и чрез цезарово сечение (около 86 % от случаите), но в около 14 % сенсибилизирането може да стане и по време на бременността. Друга причина за сенсибилизация може да бъде и спонтанен или терапевтичен аборт, извънматочна бременност, амниоцентеза, преливане на Rh (+) кръв или коремна травма. В много от случаите може да не се установи очевидна причина.

Причина за възникване на Rh имунен конфликт е кръвопреливане по друг повод на жена, която е Rh (-) с Rh (+) кръв. При такава жена още при първа бременност с Rh (+) плод може да възникне хемолитична болест на новороденото. Хемолизата води до повишаване на нивото на билирубина в кръвта. След раждането билирубинът спира да се отделя чрез плацентата и организма на бременната и се натрупва в кръвта на новороденото, причинявайки симптоми на жълтеница (жълтеникава кожа и жълто оцветяване на склерите на очите) в рамките на първите 24 часа от раждането. Тежката анемия може да причини симптоми като бледост, генерализирани отоци, уголемяване на черния дроб и / или слезката, респираторен дистрес и прояви на сърдечна недостатъчност. Най-тежката форма, която възниква още пренатално, е фетален хидропс. Тежките форми на Rh-несъвместимост могат да се изявят и с петехии и пурпура. При тази форма бебето може да се роди мъртво или да почине скоро след раждането.