« Как се поставя диагноза при хемолитична болест на новороденото?

Диагнозата при хемолитична болест на новороденото се поставя след снемане на подробна анамнеза на сегашната и предишните бременности, по клиничното състояние на бебето, както и на базата на лабораторните изследвания:

кръвни изследвания на новороденото и майката
биохимични тестове за жълтеница - данни за жълтеница от хемолитичен тип
морфология на периферната кръв: ранна анемия, повишени ретикулоцити; наличие на еритробластоза в периферната кръв
положителен индиректен тест на Кумбс (Coombs) от кръвта на майката, установен непосредствено след раждането
положителен директен тест на Кумбс (Coombs) от кръвта на детето - наличие на анти-Д антитела в серума на детето
при нарушение на чернодробната функция може да са налице и хипопротеинемия и хипогликемия
При съмнение за хемолитична болест на новороденото кръв се взема още от пъпната връв на новороденото и се назначават спешни изследвания на кръвна картина, кръвна група и резус фактор, ниво на билирубин и директен тест на Кумбс.