« Как може да се предотврати настъпването на хемолитична болест?

В миналото Rh-несъвместимостта между майката и плода е била сериозен проблем. За щастие, в наши дни по-голямата част от усложненията от Rh-несъвместимостта са лечими.

При всяка бременна с отрицателен резус фактор се назначава изследване на анти-Д антитела. Ако се установи покачване на титъра на антителата в кръвта на майката, акушер-гинекологът може да назначи поставянето на две инжекции анти-Д имуноглобулин. Първата инжекция се поставя на бременната интрамускулно около 28-ма гестационна седмица от бременността. Това намалява възможността за настъпване на сенсибилизация, която се изявява най-често след 28-ма гестационна седмица. Втора инжекция може да се постави при подготвителните контракции през третия триместър. Анти-Д имуноглобулинът предотвратява образуването на антитела в майчиния организъм, които могат да доведат до усложнения не само по време на тази бременност, но и в бъдещите такива. Целта е да се предотврати сенсибилизацията на майката при бременност с Rh положителен плод чрез аглутинация на еритроцитите, преминали от плода към майката от анти-Д глобулина.

Ако по време на бременността на Rh (-) майка изследваните антитела са отрицателни, т.е. майката не е сенсибилизирана и тя роди Rh (+) бебе, на майката в рамките на 72 часа след естествено раждане се прилага анти-Д имуноглобулин интрамускулно. Анти-Д глобулинът се поставя до 4-я час след секцио или травматично раждане. Така се предотвратява появата на Rh-несъвместимост при следваща бременност с Rh(+) плод. Ако обаче поради някаква причина не се спази посочените срокове, анти-Д имуноглобулинът може да се приложи в рамките на 10 дни след раждането и да доведе до известна превенция.