« Може ли да възникне Rh-несъвместимост при първа бременност?

Rh-несъвместимостта обичайно не е проблем при първа бременност на майката. По време на всяка бременност на жената определено количество кръв от плода може да навлезе в кръвообращението на майката. Смесване на кръвта на бебето и майката може да настъпи по време на бременността или раждането. Обичайното количество кръв, което преминава в кръвообращението на майката от плода, е под 0.1 мл при повечето бременности, но бременната може да се сенсибилизира от малки, недоловими количества кръв - около 0.1 мл. Преминаване на кръв от плода към майката може да настъпи при бременности, усложнени с абрупцио на плацентата, токсикоза на бременността, при спонтанен аборт, както и терапевтичен аборт след 12-та гестационна седмица, а също и при секцио цезареа, при ектопична бременност, провеждане на амниоцентеза, кордоцентеза или хорионна биопсия. Rh-несъвместимост може да възникне при първа бременност, ако преди това на Rh-отрицателна жена е била прилята Rh-положителна кръв и тя е бременна с резус положителен плод.

При Rh-отрицателна майка и бебе, което е Rh-положително, майката произвежда антитела (Ig) срещу резус D антигена на еритроцитите на нейното бебе. В този случай организмът на майката възприема Rh антигена като чужд и започва да образува антитела срещу него. През следващите бременности IgG антителата могат да преминат през плацентата в плода и при достатъчно ниво те ще разрушат част от резус положителните фетални червени кръвни клетки, което е причина за хемолитична болест на новороденото. Rh-несъвместимостта може да се разглежда като недостатъчен имунен толеранс по време на бременността. Обикновено Rh-несъвместимостта се влошава с всяка следваща бременност.