« Какво е значението на Резус фактора?

Резус факторът има следното клинично значение: при преливане на резус отрицателна кръв на резус положителен човек, които е предварително сенсибилизиран настъпва хемолитична реакция в рамките на минути, часове или дни. Реакция на Rh-несъвместимост може да настъпи в следните случаи:

Rh (+) донор и Rh (-) реципиент; при повторно кръвопреливане на предварително сенсибилибилизиран пациент на Rh (+) кръв настъпва хемолизиране на прелятите еритроцити
Rh (+) баща, Rh (-) майка и бременност с Rh (+) плод; в този случай майката образува антиеритроцитни антитела; ако се прилее Rh (+) кръв на майката настъпва реакция на несъвместимост
Rh (+) баща, Rh (-) майка и бременност с Rh (+) плод; при повторна бременност с Rh (+) плод, антителата на бременната разрушават еритроцитите на плода, развива се хемолитична болест на новороденото
Rh (-) майка, при която е правено кръвопреливане с Rh (+) кръв; в резултат на това настъпва сенсибилизация на жената и се образуват анти-Д антитела; при първа бременност с Rh (+) плод, тези анти-Д антителата от бременната могат да преминат в кръвта на плода и да хемолизират неговите червени кръвни клетки, развива се анемия неонаторум или някоя от другите форми на хемолитична болест на новороденото
При Rh (-) майка и Rh (+) баща приблизително половината от децата унаследяват бащиния Rh фактор. Хемолитичната болест на новороденото варира от лека до тежка форма и обичайно се развива при втора или последващи бременности на Rh-отрицателните жени, ако бащата и плода са Rh-положителни.

При леките случаи на хемолитична болест на новороденото кърмачето може да има лека анемия с ретикулоцитоза. В умерените и тежките случаи на заболяването може да има ясно изразена анемия, увеличен черен дроб и далак, генерализирани отоци и други. При най-тежката форма е възможна смърт на плода поради сърдечна и дихателна недостатъчност.