« Какви изследвания ще назначи Вашият лекар

Всяка бременна жена между 9-та и 12-та гестационна седмица е добре да си направи изследвания за резус фактор и кръвна група. Ако бременната има резус фактор отрицателен, се прави скрининг за антиеритроцитни антитела. Тестовете ще определят наличието на антитела в кръвта на бременната, както и техния титър. Ако в серума на бременната жена се установят антиеритроцитни антитела, те трябва да се идентифицират и да се проследи титъра им чрез по-нататъшни изследвания. Колкото повече антитела се докажат, толкова по-често трябва да се проконтролират антителата през бременността.

Вашият акушер-гинеколог може да Ви назначи определяне на титъра на анти-Д антителата през 12-та-16-та гестационна седмица, които да повторите през 25-та-28-ма гестационна седмица и след това през 32-ра-36-та гестационна седмица. Наблюдаващият Ви акушер-гинеколог ще прецени дали титърът на антителата застрашава Вашето бъдещо бебе от хемолитична болест на новороденото и може да Ви назначи допълнителни изследвания за оценка на състоянието на плода. При висок титър на анти-Д антителата в средата на бременността се препоръчва да се направи амниоцентеза след 30-тата гестационна седмица. При амниоцентезата се взема амниотична течност и се определя спектрофотометрично количеството на билирубина в околоплодните води, която корелира със степента на увреждането на плода. Изследване на анти-Д антитела при вече доказана сенсибилизация през бременността обичайно се прави на всеки две седмици. Целта е да се проследи както титърът им, така и да се докажат евентуално новосформирани антитела.

Важно е да се има предвид, че титърът на антителата невинаги корелира с тежестта на хемолитичната болест на новороденото. При титър на антителата над 1:16 се препоръчва да се направи и ултразвуково изследване на плода, тъй като има висок риск за хемолитична болест на новороденото. Ако титърът на антителата към края на бременността е много висок, лекарят Ви ще препоръча предизвикване на раждане. Вашият лекуващ лекар ще прецени кое е най-подходящото решение за Вас и Вашето бъдещо дете. Акушер-гинекологът може да направи и пункция на пъпната вена и да се определи кръвната група и резус фактора на плода, както и нивото на хемоглобина и директния тест на Coombs. Ако се установи, че плодът има анемия, може да се направи и интраутеринна трансфузия на еритроцитен концентрат. Акушер-гинекологът и неонатологът ще вземат най-доброто решение за Вас и бъдещото Ви дете в зависимост от конкретната ситуация.