« Профилактични прегледи по време на бременност

Профилактични прегледи по време на нормално протичаща бременност:

Бременните и родилките до 42 дена след раждането подлежат на профилактични прегледи и изследвания, осъществявани на диспансерен принцип.

Профилактичните прегледи на бременните се извършват от специалист по акушерство и гинекология или от личния лекар по желание на бременната.

Профилактичните прегледи при бременни с повишен риск се осъществяват от специалист по акушерство и гинекология.

При първото посещение при Вашия акушер-гинеколог, когато той / тя установи, че сте бременна, ще снеме анамнеза за наличието на рискови фактори за бременността Ви:

- възраст - над 35 години или под 18 години

- придружаващи заболявания - артериална хипертония, захарен диабет, заболявания на черния дроб и бъбреците и други

- усложнения при предишна бременност

- вредни навици - злоупотреба с алкохол, тютюнопушене, употреба на наркотици и други

- професионални вредности и други

Вашият акушер-гинеколог ще определи вероятния Ви термин на раждане.

При всяко заболяване, възникнало в хода на бременността, ВашияТ лекар може да Ви даде направление за консултация със съответен лекар-специалист.

Профилактичните прегледи се провеждат веднъж през първия триместър на бременността, по веднъж през всеки следващ лунарен месец и по два пъти през IХ-я и Х-я лунарен месец. Вашият лекар ще измерва артериалното Ви кръвно налягане, ще следи телесната Ви маса, ще отбележи ръста Ви и ще изчисли размера на таза Ви - т.нар. външна пелвиметрия.

Профилактиката по време на бременността включва и снемане на гинекологичен статус от Вашия лекар при първото посещение, през IV-я лунарен месец и по преценка през следващите месеци на бременността.

При първото Ви посещение при Вашия лекар ще ви бъдат пуснати изследвания за определяне на кръвната група и Rh–фактор, изследване на кръв (хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, СУЕ, MCV, MCH, кръвна захар), изследване за сифилис и хепатит В (HbS Ag), изследване за СПИН (ако сте съгласна), изследване на урина (седимент). Изследване на кръв и урина се прави и по веднъж през V-я и VIII-я лунарен месец на бременността, както и допълнително по преценка на Вашия лекар.

Други профилактични изследвания, които ще Ви бъдат назначени от Вашия акушер-гинеколог при първото Ви посещение по време на бременността, е вземане на онкопрофилактична цитонамазка и влагалищен секрет за микробиологично изследване. Влагалищен секрет ще Ви бъде взет профилактично и през IХ-ти лунарен месец на бременността.

По време на бременността Ви се полагат ехография на плода - един път през първия триместър и един път между 16-та и 20-та гестационна седмица.

                                          
Вашият акушер-гинеколог ще регистрира сърдечната дейност на плода по веднъж месечно след петия лунарен месец и по два пъти през деветия и десетия лунарен месец.

При жени над 35-годишна възраст, освен посочените изследвания, се прави и пренатална диагноза от акушер-гинеколог и при нужда от генетик: две допълнителни ехографии през бременността и серумен скрининг за алфа-фетопротеин и свободен бета-ЧХГ от 15-19 г.с. за оценка на риска от синдрома на Даун и дефекти на невралната тръба.

При жени под 20-годишна възраст се прави допълнително изследване за хламидия и една допълнителна ехография от 28-32 г.с.

При бременност с друг риск - затлъстяване, недохранване, фамилна обремененост, предишна проблемна бременност, проблеми от социално естество и други, се прави допълнителна ехография в 28-32 г.с., консултации с други специалисти, изследване за токсоплазмоза (при жени със спонтанни аборти и мъртвораждане), серологично изследване за рубеола при данни за контакт с болен от рубеола до VII-я лунарен месец на бременността.

Подробна информация за всички профилактични прегледи има в НАРЕДБА № 39 от 16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията на бременните, която е издадена от министерството на здравеопазването.