« Пене лише

Пене лише е една от най-разпространените тръбовидни пасти. Пене лише, идва от думата „крила”, заради диагоналния разрез на тръбичката. Може и е пприпоръчително Пене лише да се сервира с по-леки и свежи сосове.