« Мафалдине

Мафалдине паста е тънка паста, която представлява плоска лента с правоъгълна форма, чиито краища са леко накъдрени. Мафалдине е широка около 10 мм. Нарича се още „талиателе нервате” и „фрезе”.