« Капелини

Капелини или още „Ангелска коса”. Капелините представляват много тънко и дълго фиде, което най-често се използва за приготвянето на супи.